Talent selecteren

Hoeveel tijd besteed jij aan recruitment? Welke rol speel jij hier zelf in en in welke besteed je het uit? En weet je wat jij precies nodig hebt binnen de organisatie? Mede over deze vragen en thema’s ging de presentatie van Quintin Schevernels tijdens een bijeenkomst van Ondernemersvereniging Kennispark waar Pascal ook bij aanwezig was. 

Hulp bij het selecteren van talent

Een interessante presentatie die naadloos aansluit op hetgeen Pascal ook nastreeft én tegelijkertijd ondersteuning in biedt: helpen om talent te selecteren. Om talent te selecteren is het van belang eerst goed helder te hebben wat er precies nodig is binnen de organisatie. De cultuur en het gewenst gedrag moet binnen de directie besproken worden. Hier moet bepaald worden wat het gewenste gedrag eruitziet, dit expliciet uitwerken en vervolgens implementeren. Dit door talent binnen te halen en de cultuur te borgen. Zoals ook Quintin zegt, heeft het de voorkeur dat iedere CEO/board zijn eigen mensen aanneemt en dit niet delegeert naar de HR-afdeling. 

De vertaalslag

De kracht van Pascal is het helder krijgen van de doelen en wensen voor het nieuwe talent. Middels het doorvragen naar de taken, resultaatgebieden en het gewenst gedrag van een nieuwe medewerker die de CEO voor ogen heeft. En ook de visie van de onderneming in het algemeen, en de cultuur die er heerst of dient te heersen. Vervolgens kan Pascal de vertaalslag maken door dit uit te werken, bijbehorende profielen op te stellen én de assessments hierop af te stemmen. Hierdoor vergroot de ondernemer de kans dat hij, persoonlijk, de juiste nieuwe talenten in dienst neemt die goed aansluiten bij het bedrijf en zijn toekomstige collega’s. 

Filmpje 

In onderstaand filmpje is een presentatie te bekijken van Quintin Schevernels. Vanaf minuut 18 is zijn visie op recruitment te horen met daarbij enkele mooie voorbeelden van successen.