Deze scan geeft inzicht in je kwaliteiten en uw toekomstige loopbaanmogelijkheden. Een ervaren loopbaanpsycholoog ondersteunt hierbij. Waar dat nodig is, worden aanvullend valide testen ingezet, om nog meer zekerheid te krijgen over je capaciteiten en ambities. De scan biedt een betrouwbaar perspectief op je huidige en toekomstige loopbaanmogelijkheden en versterkt zelfvertrouwen.

De scan leidt tot het in kaart brengen van de eigen ambities en talenten. Dit geheel wordt ondersteund met een rapportage en testuitslagen. Bij het aangaan van deze scan worden vooraf de te onderzoeken vragen bepaald. De tijdsinvestering bedraagt één dagdeel. De voorbereiding bestaat uit het invullen van een algemene vragenlijst en diverse testen en vragenlijsten via internet.