Trots

Te veel trots staat vooruitgang in de weg

Trots. Het is een woord dat je vooral in Twente vaak hoort. Trots op je club, trots op wat je bereikt hebt, trots op je prestatie. Overal waar ik kom pronken mensen met hun eigen veren, en die van anderen. Ook in de vorm van: we zouden eens wat trotser moeten zijn op wat we bereikt hebben hier in Twente en minder bescheiden moeten zijn! Trots op de herbouw van Roombeek, trots op de grote aantallen startups die zich vestigen op het Kennispark, trots op dat we verder gaan groeien, trots op dat FC Twente kampioen is geworden en dat we met z’n allen de club weer hebben gered.

Ambitieus blijven 

Voor de mensen die ongebreideld en onbegrensd trots zijn, is het goed te beseffen dat het helemaal niet zo gebruikelijk is om je helemaal in dit gevoel te verliezen. Onze meest beroemde filosoof Spinoza, de Portugese vluchteling die zich in Amsterdam vestigde, schreef in zijn Ethica al dat je als mens de opdracht hebt om matiging aan te brengen in je gevoelsleven. Anders gaan de rationaliteit en je persoonlijk evenwicht eronder lijden. Ook in de topsport is het gevoel van trots iets waar je tijdens je actieve carrière zo ver mogelijk vandaan moet blijven. Het leidt tot verzadiging en luiheid. Vraag het aan Cristiano Ronaldo. Hij antwoordt dan dat dat gevoel misschien optreedt als hij gestopt is als topvoetballer. Vooral nu niet, omdat hij dan weet dat hij niet meer iedere dag fitter en beter wil worden dan hij nu al is. Vraag het aan Fred Rutten, de man die samen met Erik ten Hag de basis legde onder het toenmalige topsportklimaat bij FC Twente en het kampioenschap. Je dient jezelf te voeden met een structurele ontevredenheid. Zo dwing jezelf om de volgende dag verder te groeien, iedere dag te werken aan verbetering, ambitieus te blijven en nieuwe hogere doelen te stellen. Trots staat dit alles in de weg.

Trots is onze grootste vijand

Uiteraard is niet iedereen een topsporter en is genieten of tevreden zijn over wat je tot stand brengt ook wenselijk, maar dan “met mate”. Willen we namelijk als regio Twente echt stappen zetten en hogere doelen realiseren, dan is trots onze grootste vijand. Zoals een hoogleraar ooit zei: “Ons doel is om 10.000 nieuwe hoogwaardige arbeidsplaatsen te creëren op Kennispark Twente in 2020.” Als we nu trots gaan zijn dat we de helft hebben bereikt, dan kan ik je op een briefje geven dat de andere helft er niet gaat komen. 

Dromen 

Als regio dienen we hogere doelen te stellen en enige ontevredenheid te hebben om te blijven streven naar verdere verbetering. Ambitieuze doelen waar mensen zich in kunnen verenigen en verbinden en gemotiveerd mee aan de slag gaan. Durven dromen. Zoals van een nieuw kampioenschap. Een afgebouwde voetbalarena met 45.000 plaatsen. Een Kennispark met 20.000 nieuwe hoogwaardige arbeidsplaatsen in 2030. Uitsluitend Elektrisch Vliegen op Airport Twente. Een ondergrondse treinverbinding met dit vliegveld vanuit het stadion. Modern elektrisch transport in de hele regio (bussen, treinen, auto’s, scooters en fietsen). Genoeg te dromen en te realiseren voor 2030. Maak beleid met concrete plannen. Aan het werk!

PS: Laat voetbalsupporters vooral trots zijn. Maar blijf er als beleidsmaker, business development manager/director, innovatiemanager of politicus ver van verwijderd … 

Suits & Hoodies

Talent selecteren

Hoeveel tijd besteed jij aan recruitment? Welke rol speel jij hier zelf in en in welke besteed je het uit? En weet je wat jij precies nodig hebt binnen de organisatie? Mede over deze vragen en thema’s ging de presentatie van Quintin Schevernels tijdens een bijeenkomst van Ondernemersvereniging Kennispark waar Pascal ook bij aanwezig was. 

Hulp bij het selecteren van talent

Een interessante presentatie die naadloos aansluit op hetgeen Pascal ook nastreeft én tegelijkertijd ondersteuning in biedt: helpen om talent te selecteren. Om talent te selecteren is het van belang eerst goed helder te hebben wat er precies nodig is binnen de organisatie. De cultuur en het gewenst gedrag moet binnen de directie besproken worden. Hier moet bepaald worden wat het gewenste gedrag eruitziet, dit expliciet uitwerken en vervolgens implementeren. Dit door talent binnen te halen en de cultuur te borgen. Zoals ook Quintin zegt, heeft het de voorkeur dat iedere CEO/board zijn eigen mensen aanneemt en dit niet delegeert naar de HR-afdeling. 

De vertaalslag

De kracht van Pascal is het helder krijgen van de doelen en wensen voor het nieuwe talent. Middels het doorvragen naar de taken, resultaatgebieden en het gewenst gedrag van een nieuwe medewerker die de CEO voor ogen heeft. En ook de visie van de onderneming in het algemeen, en de cultuur die er heerst of dient te heersen. Vervolgens kan Pascal de vertaalslag maken door dit uit te werken, bijbehorende profielen op te stellen én de assessments hierop af te stemmen. Hierdoor vergroot de ondernemer de kans dat hij, persoonlijk, de juiste nieuwe talenten in dienst neemt die goed aansluiten bij het bedrijf en zijn toekomstige collega’s. 

Filmpje 

In onderstaand filmpje is een presentatie te bekijken van Quintin Schevernels. Vanaf minuut 18 is zijn visie op recruitment te horen met daarbij enkele mooie voorbeelden van successen. 

Master your mindset

Leestip: Master your mindset

Master Your Mindset gaat over persoonlijke en spirituele groei, maar ook over zakelijk succes. Die combinatie maakt dit boek uniek.

Pascal: “Een aanrader! Een boek om je grootste dromen en ambities te kunnen helpen realiseren.” 

Master Your Mindset Leef Je Mooiste Leven

Master Your Mindset Leef Je Mooiste Leven
Auteur: Michael Pilarczyk

Kennispark Twente Visie 2030

Kennispark Visie 2030

Dagelijks ben ik in gesprek met mensen. Ik help ze bij het verwerken van verlies of trauma’s. Sporters begeleid ik mentaal om hen optimaal te kunnen laten presteren. Ondernemers ondersteun ik door assessments aan te bieden onder de werknemers. Een groot deel van mijn tijd houd ik me bezig met de loopbaanontwikkeling van mijn cliënten en gaat veelal over persoonlijke ontwikkeling. 

Daarnaast houd ik ervan om te dromen en mijn visie te ontwikkelen op zaken die ik belangrijk vind. Bijvoorbeeld het Kennispark Twente waar ik gevestigd ben. Ik zie hier geweldige kansen en mogelijkheden. 

Visie 2030

De structuurvisie 2030 van het Kennispark Twente heb ik met genoegen doorgenomen. Wat me vooral is bijgebleven, is dat het parkeerprobleem wordt opgelost door met een eigen elektrische step in de achterbak van de auto de mensen aan te moedigen om gebruik te maken het parkeerterrein rondom De Grolsch Veste. Daarnaast wordt er in het visiedocument veel gesproken over verbinden; niet alleen van mensen, maar bovenal van gebieden. Eigenlijk zoals het voorbeeld van de elektrische step als letterlijke verbinder tussen het stadion en de UT. 

Visie & verbindend leiderschap

Graag wil ik jullie enkele ideeën en voorbeelden geven waar visie en verbindend leiderschap samen kunnen komen. Dit is terug te vinden in het PDF document dat hieronder te downloaden is.

Elektrisch Vliegen Twente
Business Development Manager

De business development manager

Organisaties moeten in de huidige tijd continu vernieuwen. Er moet nieuwe omzet gevonden worden. Gek genoeg zijn er maar weinig organisaties die specifiek een professional aanstellen die zich hiermee bezighoudt. De business development manager of innovatiemanager wordt nog niet goed op waarde geschat. Een gemiste kans. Deze professional beschikt namelijk over competenties om vernieuwing in de organisatie succesvol te laten zijn. 

De meerwaarde

Voordat je nu enthousiast op zoek gaat naar een business development manager, stel je dan eerst de volgende vragen. Wat zijn de concrete doelstellingen van onze organisatie op het gebied van innovatie? Wat zijn de resultaatgebieden? Welke bevoegdheden krijgt de business development manager als het gaat om bijv. budget, personeel, hulpmiddelen etc.? Op basis van deze antwoorden geef je de nieuwe manager alles in handen om succesvol te kunnen zijn én kun je samen een reëel tijdspad vaststellen. De meerwaarde van een business development manager? Een voorbeeld uit de praktijk …

Opdracht: 10 miljoen groei 

Ik deed eens een assessment voor een Chief Operations Officer. Hij was in gesprek met een bedrijf met een omzet van meer dan vijftig miljoen per jaar. In een gesprek met de eigenaren kreeg hij te horen dat de omzet moest groeien naar meer dan 60 miljoen per jaar. Hieronder lag geen concreet plan van aanpak en ook de consequenties waren nog niet (volledig) uitgewerkt. Wat zou dit betekenen voor de interne bedrijfsvoering? De toenemende werkdruk voor accountmanagers en de backoffice? Zaken waar de nieuwe Chief mee te maken zou krijgen, maar waar nog geen rekening mee gehouden was. 

Met dergelijke zaken rekening houden, een plan van aanpak opstellen, zijn activiteiten waar directie en eigenaren zich doorgaans ook niet mee bezig willen en kunnen houden. Dit vraagt ervaring, expertise en deskundigheid. Daar komt een Business Development Manager om de hoek kijken. Die kan deze opdracht uitvoeren, het plan van aanpak opstellen, en daarmee de directie overtuigen van de investering en adviseren hoe hier invulling aan te geven. 

Anti-discriminatie Werving en Selectie

Wetsvoorstel toezicht discriminatievrije werving en selectie

Het wetsvoorstel toezicht discriminatievrije werving en selectie van staatssecretaris Tamara van Ark legt grote druk op werkgevers. Als ze discrimineren bij sollicitaties riskeren ze een boete van € 4.500. Een zegen voor de arbeidsmarkt, zo is te lezen op de site van NIP

Dat betogen Marise Born, hoogleraar personeelspsychologie EUR, NIP-lid, Rob Meijer, hoogleraar psychometrische en statistische technieken, RUG, en lid Commissie Testaangelegenheden (COTAN) NIP en Paul Kop, voorzitter sectie Arbeids- en Organisatie Psychologen NIP.

Transparant werving- & selectieproces 

Werkgevers en intermediairs (zoals uitzendbureaus) moeten, voor zover ze dat nog niet doen, aangeven hoe ze een transparant werving- en selectieproces hanteren waarin ze niet discrimineren op grond van bijvoorbeeld afkomst, geslacht of leeftijd. Helaas komt discriminatie momenteel veel voor. Onzinnige tests die misleidend onder de noemer ‘psychologie’ worden toegepast, werken die discriminatie nog eens extra in de hand.

Wat te doen? 

Een goed werving- en selectieproces bestaat uit een functie-analyse, vacaturetekst, wervingsmethoden, cv-check, vragenlijsten, selectiegesprekken, tests en – minder bekend – een voorspellingsmodel; een rekenregel ofwel algoritme om alle verzamelde informatie in samenhang te beoordelen. Zonder algoritme handelen mensen namelijk minder consequent. Lees: in potentie discriminerend.

Helder & Transparant 

Het is cruciaal dat dergelijke tests en voorspellingsmodellen helder en transparant zijn; we zitten niet te wachten op racistische robots. Algoritmes kunnen ons een spiegel voorhouden over eventueel discrimineren. Algoritmes die door end-to-end en machine-learning tot stand komen zijn echter niet uitlegbaar en niet transparant. Gevolg: je selecteert personeel op basis van een blind voorspellingsmodel.

Rol Registerpsychologen NIP 

Onaanvaardbaar. Degene die de werving- en selectieprocedure uitvoert en voorspellingsmodellen gebruikt, moet goed kunnen uitleggen welk gewicht hij toekent aan de verschillende onderdelen van de selectie het selectieproces. En hier ook naar handelen. Het is een geruststellende gedachte dat hiervoor goed opgeleide Registerpsychologen NIP beschikbaar zijn. Zij zijn expert in het ontwerpen van transparante voorspellingsmodellen en het kiezen van eerlijke testen. Ze zijn immers opgeleid om wetenschap en pseudowetenschap van elkaar scheiden, pluis van niet-pluis. En om testresultaten juist te interpreteren, zonder black-box-gedoe.

Contact 

De Wijngaert HR Dienstverlening is aangesloten bij NIP en kan ingeschakeld worden voor het doen van een eerlijke werving- en selectieprocedure met transparante voorspellingsmodellen. Neem bij vragen of interessant contact op met Pascal de Wijngaert. 

Bron: NIP 

Kansen op het Kennispark

Ik ben met De Wijngaert HR Dienstverlening verhuisd naar het Kennispark en lid van de Ondernemersvereniging. Inmiddels is dit het economisch hart van de regio en dat wordt alleen maar meer. De Twentse economie groeit sinds 2016 voor het eerst harder dan gemiddeld in Nederland sinds het einde van de textielindustrie vijftig jaar geleden. Een heel goed en mooi teken!

Hoger opgeleid personeel, met ondernemersgeest, creëert nieuwe banen. Ik kan hen de hulp bieden om die nieuwe banen goed in te vullen met de juiste mensen. Dit mag ik nu al voor een aantal grote bedrijven op het Kennispark Twente doen. Voor mij, en voor de bedrijven hier, een goede stap geweest om naar het economisch hart van Enschede te verhuizen! Samen kunnen we dit nog verder ontwikkelen en ik hoop hier met mijn assessments een blijvende bijdrage aan te kunnen blijven leveren.

Ontwikkelassessments met resultaat

Pascal de Wijngaert: “Onlangs kreeg ik te horen dat een dame, die twee jaar geleden een ontwikkelassessment heeft gedaan bij ons, promotie heeft gemaakt. De tips om zichzelf te ontwikkelen heeft ze ter harte genomen met als resultaat dat ze voldeed aan de eisen voor een senior functie.”

We doen binnen één organisatie soms ook ontwikkelassessments bij meerdere medewerkers. “Tijdens gesprekken komt weleens naar boven dat er weinig drive, energie en enthousiasme is voor verdere ontwikkeling is. Ik schakel dan naar dat deel waar wel energie zit bij de medewerker. Dit leidt vaak tot een heroriëntatie op de loopbaan en een gewenste dynamiek om nieuwe stappen te durven zetten. Door binnen de organisatie meerdere mensen te zien, en een goede lijn te hebben met de interne organisatie, is er veel mogelijk met de juiste afstemming en onderbouwing vanuit een assessment.”

Nieuwsbrief september 2019

De zomervakantie is ten einde

Met frisse moed, of misschien wel met enige tegenzin, ben je weer begonnen met het werk. Een hopelijk mooie en prettige zomer(vakantie) achter de rug en weer back to business! Wat zijn jouw doelen voor de aankomende periode? Welke persoonlijke ambities heb jij? Waarin wil jij jezelf ontwikkelen?

Assessments selectie en ontwikkeling

Onder andere deze vragen staan centraal in de nieuwsbrief van deze maand: selectie, loopbaanoriëntatie & persoonlijke ontwikkeling.

Nieuwsgierig naar de manier hoe jij jezelf en/of jouw personeel kunt selecteren en ontwikkelen? Klik dan op onderstaande link of neem direct contact op.

Lees hier de nieuwsbrief
Assessments: een goede start na de zomervakantie

Aanmelden nieuwsbrief
Wil jij de maandelijkse nieuwsbrief niet missen en als eerste in je mailbox ontvangen? Klik hier om je in te schrijven >>>

Boek The Truth Machine

Leestip: The Truth Machine

Mandela Day, het thema van de nieuwsbrief van juli, gaat ook over het bevrijden van armoede. En ik geloof dat dit boek daarbij helpt. Een boek over voedsel, zorg en technologie dat voor iedereen beschikbaar is, los van het gecorrumpeerde financiële systeem.

In The Truth Machine, Michael J. Casey and Paul Vigna demystify the blockchain and explain why it can restore personal control over our data, assets, and identities; grant billions of excluded people access to the global economy; and shift the balance of power to revive society’s faith in itself. They reveal the disruption it promises for industries including finance, tech, legal, and shipping.