“There is no easy walk to freedom anywhere, many of us have to cross through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountaintops of our desires” (Nelson Mandela).

Jouw leven

Soms gaan dingen tijdelijk niet gemakkelijk. Slaag je er in om zelf de situatie onder ogen te zien? Heb je blinde vlekken die je kwetsbaar maken en je blik vertroebelen? Zit je in een crisis, in je loopbaan, levensfase of m.b.t. volwassenwording?

Jouw leven

Soms gaan dingen tijdelijk niet gemakkelijk. Slaag je er in om zelf de situatie onder ogen te zien? Heb je blinde vlekken die je kwetsbaar maken en je blik vertroebelen? Zit je in een crisis, in je loopbaan, levensfase of m.b.t. volwassenwording?

“There is no easy walk to freedom anywhere, many of us have to cross through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountaintops of our desires” (Nelson Mandela).

Jouw leven

De werkzame ingrediënten van coaching bij levensvraagstukken kunnen zijn:

  • Acceptance & Committment therapie: boven alles staat het handelen naar je waarden en drijfveren.  Je mag alles voelen en denken zolang je gedrag op je waarden blijft afgestemd. Mindfulness based.
  • Cognitieve gedragstherapie: Je denkwereld heeft een grote invloed heeft op emoties en gedrag. Door anders (effectiever) te denken kan je levensgeluk toenemen.
  • EMDR: verwerking van traumatische levenservaringen
  • Destructieve relaties op de schop: zit je vast in een destructieve relatie met iemand met een persoonlijkheidsstoornis, bijvoorbeeld narcistisch, borderline of psychopathie, dan werken wij aan de hand van het boek van Jan Storms, ‘destructieve relaties op de schop’ aan het weer in verbinding komen met je eigen energie en het leren afstand nemen van personen die misbruik maken van hun omgeving.

“The science of psychology must be used to promote mental and spiritual strength” (Sigmund Freud). 

Met behulp van individuele gesprekken volgens een strak protocol wordt in een intake en met behulp van persoonlijkheidsvragenlijsten een plan en doelstellingen geformuleerd. Deze helpen om binnen korte tijd inzicht te verwerven en te komen tot een gedegen plan van aanpak. Binnen twee gesprekken na het advies wordt je mentale veerkracht vergroot en je verbinding met je lichaam versterkt. Daarbij geldt dat de waarheid ligt in hoe jij je leven ervaart, het ervaren van de verbeteringen die optreden.

“That which is done out of love always takes place beyond good and evil” (Friedrich Nietzsche).

Gedurende de gesprekken worden overtuigingen, diepere inzichten en verwante gevoelens en emoties besproken en waar nodig bijgesteld en verwerkt. Je kunt ieder gesprek een advies verwachten voor verdere ontwikkeling en je staat zelf aan het roer van je leven. Het traject duurt nooit langer dan nodig. De kosten draag je zelf, dus geen verplichte dossiervorming richting zorgverzekeraar, huis- of bedrijfsarts. Wil je deze coaching, met vergoedingen door je zorgverzekeraar (en dus verplichte dossiervorming)? Op maan- en woensdagen werk ik in de eerste lijn. Neem daarvoor dan contact op met CT&T.

“We moeten de wereld accepteren zoals zij is en moeten aanvaarden dat wij in het spel der krachten zijn opgenomen. Niet als een willend individu, maar als een samenstel van krachten dat aan andere krachten om ons heen is blootgesteld”.

DutchEnglishGerman