“We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk” (Jan Rotmans).

In deze verandering van tijdperk  merken we als individu, als mens, dat oude waarden niet meer passen. We zitten in een transitie, niet alleen als samenleving, maar ook individueel. Niet de sterksten of de slimsten, maar diegenen die zich hieraan het beste weten aan te passen, overleven. Hier leer je aan te passen waar nodig, te veranderen waar het kan, en grenzen te trekken in je omgeving waar dat nodig is.

In deze verandering van tijdperk  merken we als individu, als mens, dat oude waarden niet meer passen. We zitten in een transitie, niet alleen als samenleving, maar ook individueel. Niet de sterksten of de slimsten, maar diegenen die zich hieraan het beste weten aan te passen, overleven. Hier leer je aan te passen waar nodig, te veranderen waar het kan, en grenzen te trekken in je omgeving waar dat nodig is.

“We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van tijdperk” (Jan Rotmans).

Persoonlijke ontwikkeling is de drijvende kracht is achter een succesvolle voortzetting van een loopbaan. Je wordt gestimuleerd en geholpen om de verandering een plaats te geven en een beeld te vormen van je meest passende loopbaanpad, die je vervolgens gaat realiseren.

Eventueel met hulp van een E-assessment of Talentenscan.

In het verleden hebben wij voor onze re-integrerende kandidaten een werkboek samengesteld. Dit stellen wij hier gratis ter beschikking. Dit kun je hieronder per hoofdstuk downloaden.