“There is no easy walk to freedom anywhere, many of us have to cross through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountaintops of our desires” (Nelson Mandela).

In de sport doet sinds enkele decennia de term mental coaching opgeld. Mental coaching kan worden gedefinieerd als de begeleiding die erop is gericht om motorisch, cognitief en emotioneel beter te functioneren.

In de sport doet sinds enkele decennia de term mental coaching opgeld. Mental coaching kan worden gedefinieerd als de begeleiding die erop is gericht om motorisch, cognitief en emotioneel beter te functioneren. Mental coaching gericht op motorisch functioneren kan worden samengevat met coaching gericht op het verbeteren van beweging, door middel van verbeelding, imaginaire oefeningen. Mental coaching gericht op het cognitief functioneren kan worden samengevat met coaching gericht op het leren toepassen van positieve reeele gedachten die het functioneren bevorderen.

Mental coaching gericht op het emotioneel functioneren kan worden samengevat met coaching gericht op het verwerken van gevoelens en emoties zodat meer energie beschikbaar blijft en spanningen afnemen. Een mental coach zal dus een inschatting maken op welk van deze onderdelen de meeste groei te verwachten zal zijn en zijn interventies hierop afstemmen. De mental coach maakt een interventieplan op en overlegt dit, zodat de client mentaal grote stappen kan maken. Neem hiervoor contact op.

DutchEnglishGerman