De kandidaat krijgt tevens praktische tips om direct aan de slag te gaan met het verbeteren van kwaliteiten.

De kandidaat krijgt tevens praktische tips om direct aan de slag te gaan met het verbeteren van kwaliteiten.

Kan iemand succesvol worden in een bepaalde functie? Beschikt de kandidaat over de gevraagde capaciteiten, vaardigheden en persoonskenmerken voor de beoogde functie? Wat zijn de sterke en ontwikkelpunten van de kandidaat? De kandidaat krijgt tevens praktische tips om direct aan de slag te gaan met het verbeteren van kwaliteiten. Bij toestemming krijgt zowel de kandidaat als de opdrachtgever een rapportage.

Wil je een oordeel over de feitelijke geschiktheid?