“There is no easy walk to freedom anywhere, many of us have to cross through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountaintops of our desires” (Nelson Mandela).

Outplacement omvat veel meer dan het vinden van een nieuwe baan. Degenen die voor outplacement in aanmerking komen, zullen in de meeste gevallen een emotionele werkervaring hebben gehad.

Outplacement omvat veel meer dan het vinden van een nieuwe baan. Degenen die voor outplacement in aanmerking komen, zullen in de meeste gevallen een emotionele werkervaring hebben gehad.

“There is no easy walk to freedom anywhere, many of us have to cross through the valley of the shadow of death again and again before we reach the mountaintops of our desires” (Nelson Mandela).

Outplacement omvat veel meer dan het vinden van een nieuwe baan. Degenen die voor outplacement in aanmerking komen, zullen in de meeste gevallen een emotionele werkervaring hebben gehad; hetzij door een reorganisatie, een onoplosbaar conflict of het vastlopen in een carrière. Ook komt het vaak voor dat de mensen die in aanmerking komen voor outplacement al jaren niet meer gesolliciteerd hebben. Tenslotte is een outplacement voor mensen vaak een aanleiding om hun keuzes in de loopbaan nog eens opnieuw te overwegen en te beoordelen of de vertrouwde werkomgeving en het bekende takenpakket nog wel de meest ideale zijn.

Persoonlijke ontwikkeling is de drijvende kracht is achter een succesvolle voortzetting van een loopbaan. De kandidaat wordt gestimuleerd en geholpen om de verandering en eventuele emoties zo snel mogelijk een plaats te geven. De meest ideale nieuwe werkomgeving wordt in kaart gebracht en er worden nieuwe, realistische doelen gesteld voor het vervolg van de carrière. Vervolgens wordt er gezamenlijk gezocht naar een nieuwe functie voor de cliënt.

Gedurende het traject houden we waar wenselijk contact met de opdrachtgever en zorgen we ervoor dat deze op de hoogte is van wat er speelt binnen het traject. Tegelijkertijd zijn we goed op de hoogte van wat er speelt binnen de organisatie van de opdrachtgever, om ons goed in te kunnen leven in de situatie waarin de betrokken partijen terecht zijn gekomen.

De inspanningen worden periodiek naar wens besproken in een overleg tussen kandidaat, consultant en opdrachtgever. Het eerste overleg is daarbij extra van belang, omdat daarin de concrete doelstelling wordt gepresenteerd: de nieuwe positie op de arbeidsmarkt, inclusief de strategie om die te bemachtigen.

Het volledige outplacementtraject wordt vervolgens binnen een met de opdrachtgever afgesproken termijn voltooid. Veelal zetten wij een assessment in om kwaliteiten en mogelijkheden van een kandidaat objectief vast te stellen. Ook voor het afnemen van assessments (talentscan, geschiktheid en selectie) kunt u dus bij ons terecht.