PTSS en EMDR behandeling

PTSS staat voor Post Traumatische Stress Stoornis. Sinds de eerste wereldoorlog werd duidelijk dat soldaten die in de gevechten verzeild raakten, langdurig in een staat van shock (shellshock) konden belanden, waarbij behandeling ervan toen onsuccesvol was. Sindsdien is er steeds meer bekend geworden over de oorzaken en de gevolgen van deze trauma’s. Sinds enkele tientallen jaren zijn er protocollen voor behandeling ervan wetenschappelijk ontwikkeld en uitvoerig op effectiviteit onderzocht. De EMDR behandeling is een zeer succesvolle exponent daarvan en wordt nu steeds meer toegepast bij de behandeling van PTSS.

EMDR behandeling

Een belangrijke component van EMDR is dat de client emotioneel verbinding durft te maken met de gebeurtenis en daarbij tegelijkertijd vertrouwen voelt en controle ervaart . Door middel van vrije associatie worden gedachten opgeroepen over hoe de persoon naar zichzelf kijkt, die zich in het cognitieve brein hebben ‘verstopt’. Hierdoor worden gevoelens opgeroepen en tegelijkertijd wordt het emotionele brein geactiveerd (door oogbewegingen) waardoor verwerking op gang wordt gebracht. De ‘verstopte’ gedachten of overtuigingen worden inzichtelijk gemaakt, uitgedaagd en omgezet naar meer behulpzame overtuigingen en gedachten.

Voor EMDR wordt vaak een dubbele sessie van anderhalf uur ingepland. In het eerste deel worden dan alle aspecten (gevoelens, gedachten en gedrag) verbonden aan de gebeurtenis uitvoerig in beeld gebracht. Na een korte pauze wordt dan emotionele verwerking op gang gebracht en positieve en reele gedachten over jezelf geactiveerd.

EMDR wordt toegepast niet alleen bij zeer ernstige trauma’s, maar ook bij het verwerken van gebeurtenissen die bijvoorbeeld nog steeds heel veel angst, schuld, schaamte of verdriet oproepen en zo een heel grote impact op iemands leven kunnen hebben. Juist dan is van EMDR veel positieve resultaten te verwachten. Zo wordt EMDR ook succesvol toegepast bij sporters. Voor deze succesvolle behandeling kun je contact opnemen via de contactpagina of mij bellen. Binnen enkele weken kun je dan van je trauma verlost zijn en jouw invulling geven aan een waardevol leven.