Sport trauma EMDR

EMDR en sporttrauma’s

Topsporters zijn gemiddeld beter dan anderen in staat om met druk en spanning om te kunnen gaan. Zeker de absolute top. Maar ook zij kennen negatieve gevoelens, die interfereren met hun lichamelijke functioneren. Zoals boosheid, angst, schuldgevoelens en verdriet. En in topsport zijn die emoties niet exclusief voor jezelf.  Maar ook dat van je teamgenoten, vrienden en familie. En de buurman in de straat. De supporters langs het trainingsveld. Gelukkig is er ook trots en blijdschap over de behaalde prestaties. De pijn echter, vooral als je erop terugkijkt blijft echter aanwezig … met alle gevolgen van dien. 

Inzet EMDR 

Op de lange termijn veroorzaken niet-verwerkte negatieve emoties ongewenste bijeffecten, zoals psychosomatische klachten (zoals hoofdpijn en buikpijn) en lichamelijke klachten (spierpijn, rugklachten). Essentieel voor een sporter is ook dat ze de eenheid tussen lichaam en geest ontregelen. Sporters zijn dan niet meer lexithym. Dat houdt onder andere in dat spanning en stress op de belangrijke momenten lichamelijk disfunctioneren veroorzaken, zoals een verkeerde lichaamshouding op het moment van schieten of verkramping bij een balaanname. EMDR is een veelgebruikte en zeer geprezen methode, om negatieve emotionele gevoelens, gerelateerd aan traumatische gebeurtenissen, te verminderen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. In gewoon Nederlands; door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw emotioneel verwerken.

In de rol van sportpsycholoog ga ik me de cliënt naar het meest vervelende sportmoment, als zijnde een fragment tijdens de hele film, dat het meest pijnlijk aanvoelt. Dit kan voor een voetballer bijvoorbeeld het moment zijn dat je ziet dat de keeper jouw allesbeslissende penalty stopt. Ik breng de negatieve gedachten en gevoelens die de cliënt bij dat ene moment heeft in kaart en onderzoek welke gedachten hij bij die gebeurtenis wenst te hebben.

Spanningen afnemen & ruimte voor positieve gedachten 

Via het inzetten van de oogbewegingen, werk ik samen met de cliënt aan het verwerken van die negatieve gevoelens en gedachten. Dit doe ik zodanig dat spanningen afnemen en er ruimte gemaakt wordt voor de positieve gedachten over zichzelf. Met behulp van de oogbewegingen worden deze vervolgens in het emotionele hersendeel geactiveerd.

Het resultaat van deze interventie is dat de cliënt, wanneer hij terugkijkt op de gebeurtenis, dit doet met (geloofwaardige!) positieve gedachten en gevoelens over zichzelf. Hierdoor kan hij nieuwe vergelijkbare situaties (bijvoorbeeld penalty’s nemen op belangrijke momenten) emotioneel aan en daarin optimaal functioneren.

Bevrijd het nieuwe seizoen in 

De effectiviteit van EMDR is evident en onomstreden. Bijna alle cliënten die EMDR volgen herstellen binnen drie sessies van 90 minuten geheel van het trauma dat zij ooit meemaakten. Zij zijn daarna weer in staat om nieuwe uitdagingen aan te gaan en voelen zich bevrijd van de emotionele last die het trauma ooit met zich meebracht. Zoals je je wel kunt voorstellen, hebben vele sporters ieder seizoen dergelijke vergelijkbare ervaringen. Als EMDR Therapeut kan ik je hierbij binnen korte tijd helpen deze gebeurtenis te verwerken, zodat je in het nieuwe seizoen weer bevrijd van deze last kunt presteren zoals je je wenst. Met een goed gevoel.

Eye EMDR

Ruimte en vrijheid dankzij EMDR

Ik behandel mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt in hun leven. Met behulp van EMDR gaan we aan de slag om de trauma’s te verwerken. Als coach begeleid ik de cliënt vervolgens in het hier en nu andere keuzes te maken. 

Een intelligente vrouw kwam bij mij in behandeling. Stap voor stap gingen we aan de slag en keek ik wat er nodig was. Ik constateerde al snel dat er in het hier en nu iets moest veranderen. Ze werkte al tien jaar op mbo-niveau, terwijl haar niveau vele malen hoger ligt. Bovendien had ze te maken met een werkgever die haar al jarenlang van allerlei dingen beschuldigde en heerste er een waar schrikbewind. Door bewustwording en coaching wist ik haar te verlossen van deze werkgever. Een eerste grote stap in de goede richting. Het feit dat ze bij deze werkgever werkzaam bleef had een oorzaak, en bovendien heeft het consequenties voor haar gehad om in zo’n situatie te verkeren. We gingen met de volgende stap kijken naar de achterliggende oorzaak en de gevolgen. 

Dagelijks sterker

Deze vrouw werd voor het oog van haar drie kinderen herhaaldelijk mishandeld door haar man, de vader van haar kinderen. Dit was de reden voor mij om EMDR in te zetten om onder andere dit trauma alsnog te verwerken. Dankzij de coaching en traumabehandeling merkt ze dagelijks dat ze sterker wordt, het leven beter aankan én beter om kan gaan met het dagelijks verdriet en lijden dat er helaas ook is. Ze heeft inmiddels ook haar loopbaan weer een boost weten te geven nu ze steeds meer bevrijd is. Op deze manier is ze weer een voorbeeld voor haar kinderen, die ze nu ook beter kan bijstaan in de moeilijke tijd die ook zij hebben doorgemaakt. Mijn cliënt is nu in staat om in het hier en nu andere keuzes te maken voor zichzelf, en haar kinderen. Ze ervaart weer ruimte en vrijheid in alle dagelijkse dingen; in de opvoeding, bij het aangaan relaties en op het werk. 

Psychopathie vaak over het hoofd gezien 

Bij deze cliënt bleek wederom dat trauma’s, en de psychische problemen bij mensen, vaak over het hoofd worden gezien. Deze vrouw werd voor het oog van de kinderen herhaaldelijk mishandeld door haar man, de vader van haar kinderen. Er volgde een lang traject waar rechters, politie en hulpverlening bij betrokken waren. Ze heeft de kracht en ruimte gevonden om haar verhaal te delen om openheid te geven over de problemen die er in zo’n traject spelen wanneer het gaat over de psychische kant. Gelukkig heb ik haar mogen bijstaan in dit proces en hopelijk kan haar verhaal een kleine bijdrage leveren aan het niet langer over het hoofd zien van psychopathie.  

Lees hier haar verhaal >>> 

Onbegrepen door instanties

Bij één van mijn cliënten bleek wederom dat trauma’s, en de psychische problemen bij mensen, vaak over het hoofd worden gezien. Deze vrouw werd voor het oog van de kinderen herhaaldelijk mishandeld door haar man, de vader van haar kinderen. Er volgde een lang traject waar rechters, politie en hulpverlening bij betrokken waren. Ze heeft de kracht en ruimte gevonden om haar verhaal te delen om openheid te geven over de problemen die er in zo’n traject spelen wanneer het gaat over de psychische kant. 

Strijden tegen een psychopaat

Een vrouw met drie kinderen die mishandeld wordt door haar man. Ze wil haar kinderen, en zichzelf in veiligheid brengen. Weg bij haar man. Een lang proces volgt in de strijd om al dan niet een omgangsregeling tussen de kinderen en haar man die psychopaat is … Hieronder haar verhaal over de strijd. 

De politie kon onze veiligheid niet meer garanderen. Het advies van de politie, maatschappelijk werk Bureau Jeugdzorg en huisarts luidde: ga vluchten. Dit deden we en ik kwam met mijn drie kinderen bij de vrouwenopvang terecht.  Volgens mij had de politie wel door dat mijn man een psychopaat was. Zonder een dik dossier van aangiftes konden ze echter niets ondernemen; leve de bureaucratie. Misschien was er zelfs onder hen sprake van angst voor de agressie die er heerste. 

Bij de rechters merkte ik vooral onvoldoende kennis van psychopathie en het herkennen van psychopaten. Dit is natuurlijk desastreus. De rechters nemen immers uiteindelijk de beslissingen en leggen instanies de uitvoering op. Deze instanties kennen eveneens eenzelfde gebrek aan kennis. Bovendien is er bij hen angst voor agressie, een tekort aan personeel en een overvloed aan regelgeving. Allen niet bevorderlijk voor een goed en eerlijk proces. Ik werd mede hierdoor in twijfel getrokken als moeder. Gelukkig was er bij de persoon van de Raad voor de Kinderbescherming die de zaak behandelde wel het geloof en vertrouwen in mij als moeder en goede opvoeder. Hij liep echter tegen het probleem op, dat als hij een verzoek tot eenhoofdig gezag bij de rechtbank zou indienen, dit niet toegekend zou worden. De kinderrechter zou namelijk van mening zijn dat niet alles is geprobeerd om tot een goede omgangsregeling te komen. De communicatie tussen ouders wordt hierin meestal als probleem aangegeven. Een volgend verzoek zou tot eenhoofdig gezag door hem verloren zijn. Dit is de reden waarom hij een OTS-advies als tussenstap heeft verkozen. Al vraag ik me wel af, in hoeverre dit zinvol is. Zoals ik ook bij alle instanties heb aangegeven, zal vader zich nu netjes gedragen en weer in zijn oude gedrag terugvallen als dit traject is afgelopen en er niemand meer vanaf de zijlijn meekijkt … 

Wat ook niet onbelangrijk is om te vermelden: elke zitting krijg je weer een andere rechter. Een andere rechter, die zich wederom net als zijn voorgaande collega’s, niet of onvoldoende in mijn dossier heeft ingelezen. Dus begint de hele situatie weer van voor af aan. En de zoveelste rechter die de mooie verhalen en beloftes van de psychopaat in kwestie gelooft in plaats van de grote hoeveelheid bewijzen die moeder aanlevert, vechtend voor rust en geluk van haar kinderen. Ook deze rechter gaat gewoon weer het standaardrijtje afvinken waar het toch aan zou kunnen liggen waarom de omgangsregeling niet opgestart wordt of slecht verloopt. Met bovenaan dit lijstje uiteraard de slechte communicatie tussen ouders, niet begrijpend dat er met een psychopaat niet gecommuniceerd kan worden. Heel soms heb je het geluk dat een rechter de situatie wel door heeft, zoals in mijn geval de laatste rechter in het proces. 

Mijn cliënt schreef in 2010, een jaar na de vlucht naar de vrouwenopvang, onderstaande brief die ze voorlas aan de kinderrechter bij de eerste zitting. 

Probeert u zich eens voor te stellen, dat je op een dag moet kiezen. In je vertrouwde omgeving blijven, afwachten en je kinderen misschien wel voor hun leven laten beschadigen door hun eigen vader … of je kinderen uit hun vertrouwde omgeving halen, weg van hun huis, kamertje en spullen, hun vriendjes en school/opvang BSO. Maar ze zo behoeden voor nog meer beschadiging en een eerlijke kans geven op een nieuw leven, waarin ze zich weer veilig voelen en gelukkig kunnen worden.

Als moeder zijnde is de keus dan snel gemaakt, hoe moeilijk die dan ook is. Dan kies je voor je kinderen, want zij verdienen een beter leven. Kinderen die bang zijn voor hun eigen vader omdat hij ze niet ontziet in zijn uitbarstingen van fysiek en mentaal geweld. Kinderen die als baby’s in hun broek poepen en plassen van angst, overgeven, schrikken van gewone geluiden, ‘s avonds niet alleen durven te gaan slapen en als ze dan eindelijk slapen, weer gillend en huilend wakker worden van de nachtmerries die ze hebben. Kinderen die bang zijn zodra hun mama uit zicht is, zelfs volledig in paniek raken. 

En dan besluit je de koffers te pakken. In een half uur stop je ze vol met zo veel mogelijk dierbare spullen van de kinderen. Hun eigen dekbedden, knuffels, kleren en speelgoed. Zelf ben je dan niet meer belangrijk. Binnen een uur ben je vertrokken, op de vlucht met kleine kinderen. Bang voor wat de toekomst zal brengen, maar opgelucht dat we vanaf nu veilig zijn en niemand ons meer pijn kan doen.

Nu, een jaar later. Een jaar waarin we rnet z’n drietjes gevochten hebben voor een beter leven, waarin we gelukkig zijn en rust hebben gevonden. Maar ook een leven waarin we proberen ons gevoel van veiligheid weer terug te vinden. De jongste, die weer zo goed als zindelijk is en de hele dag weer honderduit kletst en zingt. De oudste, die sociaal-emotioneel een grote achterstand heeft en nog steeds last van verlatingsangst. Maar die gelukkig met grote stappen vooruitgaat.

We hebben alles achtergelaten maar het was het waard. We hebben zo hard gestreden met z’n drietjes. Alstublieft, pakt u ons dat niet af, anders is onze strijd voor niets geweest. Ik wil u vragen mijn kinderen te beschermen, verklaart u ze niet weer vogelvrij. Zij hebben hier niet om gevraag, zij verdienen een gelukkig leven en dat kan ik ze geven!

Gelukkig heb ik haar kunnen en mogen bijstaan in dit proces en hopelijk kan haar verhaal een kleine bijdrage leveren aan het niet langer over het hoofd zien van psychopathie. Benieuwd naar haar proces en mijn ondersteuning? Lees hier meer >>>