EMDR en sporttrauma’s

Topsporters zijn gemiddeld beter dan anderen in staat om met druk en spanning om te kunnen gaan. Zeker de absolute top. Maar ook zij kennen negatieve gevoelens, die interfereren met hun lichamelijke functioneren. Zoals boosheid, angst, schuldgevoelens en verdriet. En in topsport zijn die emoties niet exclusief voor jezelf.  Maar ook dat van je teamgenoten, vrienden en familie. En de buurman in de straat. De supporters langs het trainingsveld. Gelukkig is er ook trots en blijdschap over de behaalde prestaties. De pijn echter, vooral als je erop terugkijkt blijft echter aanwezig … met alle gevolgen van dien. 

Inzet EMDR 

Op de lange termijn veroorzaken niet-verwerkte negatieve emoties ongewenste bijeffecten, zoals psychosomatische klachten (zoals hoofdpijn en buikpijn) en lichamelijke klachten (spierpijn, rugklachten). Essentieel voor een sporter is ook dat ze de eenheid tussen lichaam en geest ontregelen. Sporters zijn dan niet meer lexithym. Dat houdt onder andere in dat spanning en stress op de belangrijke momenten lichamelijk disfunctioneren veroorzaken, zoals een verkeerde lichaamshouding op het moment van schieten of verkramping bij een balaanname. EMDR is een veelgebruikte en zeer geprezen methode, om negatieve emotionele gevoelens, gerelateerd aan traumatische gebeurtenissen, te verminderen. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. In gewoon Nederlands; door oogbewegingen minder gevoelig worden en opnieuw emotioneel verwerken.

In de rol van sportpsycholoog ga ik me de cliënt naar het meest vervelende sportmoment, als zijnde een fragment tijdens de hele film, dat het meest pijnlijk aanvoelt. Dit kan voor een voetballer bijvoorbeeld het moment zijn dat je ziet dat de keeper jouw allesbeslissende penalty stopt. Ik breng de negatieve gedachten en gevoelens die de cliënt bij dat ene moment heeft in kaart en onderzoek welke gedachten hij bij die gebeurtenis wenst te hebben.

Spanningen afnemen & ruimte voor positieve gedachten 

Via het inzetten van de oogbewegingen, werk ik samen met de cliënt aan het verwerken van die negatieve gevoelens en gedachten. Dit doe ik zodanig dat spanningen afnemen en er ruimte gemaakt wordt voor de positieve gedachten over zichzelf. Met behulp van de oogbewegingen worden deze vervolgens in het emotionele hersendeel geactiveerd.

Het resultaat van deze interventie is dat de cliënt, wanneer hij terugkijkt op de gebeurtenis, dit doet met (geloofwaardige!) positieve gedachten en gevoelens over zichzelf. Hierdoor kan hij nieuwe vergelijkbare situaties (bijvoorbeeld penalty’s nemen op belangrijke momenten) emotioneel aan en daarin optimaal functioneren.

Bevrijd het nieuwe seizoen in 

De effectiviteit van EMDR is evident en onomstreden. Bijna alle cliënten die EMDR volgen herstellen binnen drie sessies van 90 minuten geheel van het trauma dat zij ooit meemaakten. Zij zijn daarna weer in staat om nieuwe uitdagingen aan te gaan en voelen zich bevrijd van de emotionele last die het trauma ooit met zich meebracht. Zoals je je wel kunt voorstellen, hebben vele sporters ieder seizoen dergelijke vergelijkbare ervaringen. Als EMDR Therapeut kan ik je hierbij binnen korte tijd helpen deze gebeurtenis te verwerken, zodat je in het nieuwe seizoen weer bevrijd van deze last kunt presteren zoals je je wenst. Met een goed gevoel.