Werkwijze

Een vrijblijvend intakegesprek is de eerste stap. Vaak worden eerst een aantal vragenlijsten ingevuld, zodat er sneller inzicht is in wie je bent, waar je kracht ligt en hoe je je doelen kunt bereiken. Dan volgt een plan van aanpak, en na instemming kan het traject starten. Voor de meeste mensen bestaat het traject uit een gesprek van drie kwartier eens per twee weken. Je bepaalt zelf het tempo en de inhoud. En, afhankelijk van wat je aankunt, bepaal je ook zelf het tempo van je vorderingen.

Privacy

De Wijngaert HR Dienstverlening garandeert privacy. Je hoeft niet doorverwezen te worden via de huisarts, bedrijfsarts of je werkgever. Je kunt Pascal rechtstreeks benaderen, zonder tussenschakel en zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar.

Tarieven & vergoedingen

Het tarief is 150 euro per gesprek, voor werkgevertrajecten gerelateerd aan loopbaan coaching, outplacement en managementontwikkeling. De meeste mensen hebben aan 5 tot 8 gesprekken voldoende tools. Er zijn mensen die hun doelen eerder bereikt hebben. Er zijn ook mensen die het prettig vinden om langere tijd in contact te blijven en bijvoorbeeld eens in de paar maanden weer even de richting af te stemmen.

Loopbaan coaching voor bedrijven

Intake met verslaglegging voor werkgever: € 295,- exclusief btw.
Tarief per gesprek: € 150,- exclusief btw.
Talentassessment met rapportage: € 750,- exclusief btw.

Loopbaan coaching voor particulieren

  • Intake, plan van aanpak, vier vervolggespreken
  • Inclusief de inzet van goede en betrouwbare loopbaantesten en/of een talentdevelopment assessment
  • Neem contact op voor special aanbod voor dit coachingstraject.

Mentale training

Speciaal voor sporters is een kortdurend behandeltraject opgesteld. Dit houdt in dat je een intake, diagnostiek, plan van aanpak, het praktijkboek, twee gesprekken en een follow-up gesprek krijgt voor het totaalbedrag van € 495,- inclusief BTW.

Meer info over het behandeltraject >>>

Heb je de hulp van Pascal nodig, maar onvoldoende middelen? Neem gerust contact op. Hij zoekt samen met jou naar een oplossing.