Ruimte en vrijheid dankzij EMDR

Ik behandel mensen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt in hun leven. Met behulp van EMDR gaan we aan de slag om de trauma’s te verwerken. Als coach begeleid ik de cliënt vervolgens in het hier en nu andere keuzes te maken. 

Een intelligente vrouw kwam bij mij in behandeling. Stap voor stap gingen we aan de slag en keek ik wat er nodig was. Ik constateerde al snel dat er in het hier en nu iets moest veranderen. Ze werkte al tien jaar op mbo-niveau, terwijl haar niveau vele malen hoger ligt. Bovendien had ze te maken met een werkgever die haar al jarenlang van allerlei dingen beschuldigde en heerste er een waar schrikbewind. Door bewustwording en coaching wist ik haar te verlossen van deze werkgever. Een eerste grote stap in de goede richting. Het feit dat ze bij deze werkgever werkzaam bleef had een oorzaak, en bovendien heeft het consequenties voor haar gehad om in zo’n situatie te verkeren. We gingen met de volgende stap kijken naar de achterliggende oorzaak en de gevolgen. 

Dagelijks sterker

Deze vrouw werd voor het oog van haar drie kinderen herhaaldelijk mishandeld door haar man, de vader van haar kinderen. Dit was de reden voor mij om EMDR in te zetten om onder andere dit trauma alsnog te verwerken. Dankzij de coaching en traumabehandeling merkt ze dagelijks dat ze sterker wordt, het leven beter aankan én beter om kan gaan met het dagelijks verdriet en lijden dat er helaas ook is. Ze heeft inmiddels ook haar loopbaan weer een boost weten te geven nu ze steeds meer bevrijd is. Op deze manier is ze weer een voorbeeld voor haar kinderen, die ze nu ook beter kan bijstaan in de moeilijke tijd die ook zij hebben doorgemaakt. Mijn cliënt is nu in staat om in het hier en nu andere keuzes te maken voor zichzelf, en haar kinderen. Ze ervaart weer ruimte en vrijheid in alle dagelijkse dingen; in de opvoeding, bij het aangaan relaties en op het werk. 

Psychopathie vaak over het hoofd gezien 

Bij deze cliënt bleek wederom dat trauma’s, en de psychische problemen bij mensen, vaak over het hoofd worden gezien. Deze vrouw werd voor het oog van de kinderen herhaaldelijk mishandeld door haar man, de vader van haar kinderen. Er volgde een lang traject waar rechters, politie en hulpverlening bij betrokken waren. Ze heeft de kracht en ruimte gevonden om haar verhaal te delen om openheid te geven over de problemen die er in zo’n traject spelen wanneer het gaat over de psychische kant. Gelukkig heb ik haar mogen bijstaan in dit proces en hopelijk kan haar verhaal een kleine bijdrage leveren aan het niet langer over het hoofd zien van psychopathie.  

Lees hier haar verhaal >>>