De business development manager

Organisaties moeten in de huidige tijd continu vernieuwen. Er moet nieuwe omzet gevonden worden. Gek genoeg zijn er maar weinig organisaties die specifiek een professional aanstellen die zich hiermee bezighoudt. De business development manager of innovatiemanager wordt nog niet goed op waarde geschat. Een gemiste kans. Deze professional beschikt namelijk over competenties om vernieuwing in de organisatie succesvol te laten zijn. 

De meerwaarde

Voordat je nu enthousiast op zoek gaat naar een business development manager, stel je dan eerst de volgende vragen. Wat zijn de concrete doelstellingen van onze organisatie op het gebied van innovatie? Wat zijn de resultaatgebieden? Welke bevoegdheden krijgt de business development manager als het gaat om bijv. budget, personeel, hulpmiddelen etc.? Op basis van deze antwoorden geef je de nieuwe manager alles in handen om succesvol te kunnen zijn én kun je samen een reëel tijdspad vaststellen. De meerwaarde van een business development manager? Een voorbeeld uit de praktijk …

Opdracht: 10 miljoen groei 

Ik deed eens een assessment voor een Chief Operations Officer. Hij was in gesprek met een bedrijf met een omzet van meer dan vijftig miljoen per jaar. In een gesprek met de eigenaren kreeg hij te horen dat de omzet moest groeien naar meer dan 60 miljoen per jaar. Hieronder lag geen concreet plan van aanpak en ook de consequenties waren nog niet (volledig) uitgewerkt. Wat zou dit betekenen voor de interne bedrijfsvoering? De toenemende werkdruk voor accountmanagers en de backoffice? Zaken waar de nieuwe Chief mee te maken zou krijgen, maar waar nog geen rekening mee gehouden was. 

Met dergelijke zaken rekening houden, een plan van aanpak opstellen, zijn activiteiten waar directie en eigenaren zich doorgaans ook niet mee bezig willen en kunnen houden. Dit vraagt ervaring, expertise en deskundigheid. Daar komt een Business Development Manager om de hoek kijken. Die kan deze opdracht uitvoeren, het plan van aanpak opstellen, en daarmee de directie overtuigen van de investering en adviseren hoe hier invulling aan te geven.