Kennispark Visie 2030

Dagelijks ben ik in gesprek met mensen. Ik help ze bij het verwerken van verlies of trauma’s. Sporters begeleid ik mentaal om hen optimaal te kunnen laten presteren. Ondernemers ondersteun ik door assessments aan te bieden onder de werknemers. Een groot deel van mijn tijd houd ik me bezig met de loopbaanontwikkeling van mijn cliënten en gaat veelal over persoonlijke ontwikkeling. 

Daarnaast houd ik ervan om te dromen en mijn visie te ontwikkelen op zaken die ik belangrijk vind. Bijvoorbeeld het Kennispark Twente waar ik gevestigd ben. Ik zie hier geweldige kansen en mogelijkheden. 

Visie 2030

De structuurvisie 2030 van het Kennispark Twente heb ik met genoegen doorgenomen. Wat me vooral is bijgebleven, is dat het parkeerprobleem wordt opgelost door met een eigen elektrische step in de achterbak van de auto de mensen aan te moedigen om gebruik te maken het parkeerterrein rondom De Grolsch Veste. Daarnaast wordt er in het visiedocument veel gesproken over verbinden; niet alleen van mensen, maar bovenal van gebieden. Eigenlijk zoals het voorbeeld van de elektrische step als letterlijke verbinder tussen het stadion en de UT. 

Visie & verbindend leiderschap

Graag wil ik jullie enkele ideeën en voorbeelden geven waar visie en verbindend leiderschap samen kunnen komen. Dit is terug te vinden in het PDF document dat hieronder te downloaden is.

Elektrisch Vliegen Twente