Ontwikkelassessments met resultaat

Pascal de Wijngaert: “Onlangs kreeg ik te horen dat een dame, die twee jaar geleden een ontwikkelassessment heeft gedaan bij ons, promotie heeft gemaakt. De tips om zichzelf te ontwikkelen heeft ze ter harte genomen met als resultaat dat ze voldeed aan de eisen voor een senior functie.”

We doen binnen één organisatie soms ook ontwikkelassessments bij meerdere medewerkers. “Tijdens gesprekken komt weleens naar boven dat er weinig drive, energie en enthousiasme is voor verdere ontwikkeling is. Ik schakel dan naar dat deel waar wel energie zit bij de medewerker. Dit leidt vaak tot een heroriëntatie op de loopbaan en een gewenste dynamiek om nieuwe stappen te durven zetten. Door binnen de organisatie meerdere mensen te zien, en een goede lijn te hebben met de interne organisatie, is er veel mogelijk met de juiste afstemming en onderbouwing vanuit een assessment.”